Nhac KaraFun DayToHenMon - Thánh Ca Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa & Thánh Tâm Chúa GiêsuNhạc KaraFun

Thánh Tâm Chúa Giêsu

Suy Tôn Lòng Thương Xót Chúa

KaraFun DayToHenMon - Long Thuong Xot Chua

Trở Về Trang Trước

 

 

 

 

Nhạc VLC (Hát Với VLC Media Player) Xin Bấm Vô Đây!

 

 

Tên Bài Hát Câu Đầu

Tác Giả

Loại

 

C

 

 

Chén Đắng

- (Không Bè)

- (2 Bè Cho Nữ)

- (2 Bè Cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (Không Bè) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Chúa có biết chất ngất giữa tâm tư muộn phiền. Chúa có biết buốt nhức lúc Thập Hình oan khiên. Chúa có biết giá rét giữa đơn côi lạnh lùng. Chúa có biết rách nát lúc cạn nguồn trông mong.

Sao Chúa hoài lặng im để con thống khổ ngả nghiêng. Sao chúa hoài lặng im mặc cho sóng gió quay cuồng. Ngài ở đâu Chúa hỡi sao bỏ rơi con phút này! Lệ hòa theo chén đắng con uống trong cơn nghẹn ngào.

Chúa có biết đắng đót giữa bao nhiêu nợ nần. Chúa có biết nước mắt khóc phận nghèo quanh năm.

Ý Vũ

LTX Chúa

Ca Nguyện

Chúa Giàu Lòng Xót Thương, Vers1

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa! Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa! Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con.

Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Chúa Giàu Lòng Xót Thương, Vers2

- (2 bè )

 

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Chúa!

Lạy Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa!

Vì ngoài lòng Chúa xót thương không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tín thác của mỗi chúng con...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Chúa Giàu Lòng Xót Thương

- (2 bè )

 

Lạy Chúa! Ngài giàu lòng xót thương. Xin ban ơn phù giúp con đêm ngày.

Lạy Chúa! Ngài rộng lòng thứ tha. Xin rộng ban tình thương và tha thứ. Ban cho con đầy hồng ân chan chứa. Xin cho con luôn say men tình Chúa...

Phan Hùng

LTX Chúa

Chúa Thương Cứu Độ

(Thánh Ca Tin Mừng, Rm. 5,8)

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (0 bè cho Nữ Cao, Phụ Họa)

- (Không bè cho Nam, Phụ Họa)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nữ Cao/Nam Trầm)

- (3 bè cho Nam)

Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay khi lúc ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết, Ngài chết cho ta.

Nay khi chúng ta được thương giải án, nhờ máu Chúa đổ xuống mở khai nguồn ơn. Đâu tội lỗi rắc gieo khổ đau lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan vô vàn.

Xưa ta bước đi lạc loài từ chốn mịt mờ, không nơi náu thân phiêu bạt rày đây mai đó...

LM Thành Tâm

LTX Chúa

TC Tin Mừng

Chúa Xót Thương

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (Không bè cho Nam, Phụ Họa)

- (4 bè cho Nữ)

- (4 bè cho Nam)

Dù tội ta có cao biết mấy nhưng Tình Chúa vẫn cao hơn nhiều, luôn thừa sức san lấp lỗi tội ta.

Tình Thương Chúa mãi là như thế: Không thể đong đo, không thể thấu dò. Xin nguyện tín thác nơi Lòng Xót Thương của Ngài...

Lê Đức Hùng

LTX Chúa

Chuỗi Lòng Thương Xót Chúa

- (2 bè cho Nữ)

 

Lòng Thương Xót Chúa! Lòng Thương Xót Chúa! Ôi quá bao la. Là đại dương trong cõi ngân hà. Bầu trời cao lút chín tầng mây phủ đầy Lòng Thương Xót Chúa.

Lòng Thương Xót Chúa nào ai suy thấu. Bắt nguồn mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, là nơi Trái Tim Người chiều nao máu nước tuôn rơi...

Chí Nhân

LTX Chúa

Con Đã Biết

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 Bè) < Demo

- (0 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (3 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

Ở tận cùng nỗi đau đời con chới với rã rời, chẳng có gì bám víu. Ở chót vót nỗi sầu con chỉ còn biết cậy trông, tín thác vào Chúa.

Từ tận cùng nỗi đau con đã thấy Chúa thật gần, gần như hình với bóng. Ở chót vót nỗi sầu con đã được Chúa trìu mến ôm con vào lòng. ...

Lê Đức Hùng

LTX Chúa

Ca Nguyện

 

D

 

 

Dâng Đời Tín Thác

- (Không Bè)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

Họp nhau về đây xin dâng lên Chúa Nhân Từ lời kinh hiệp thông đơn sơ thiết tha thành tâm. Xác tín! Cậy trông! Mến yêu! Cảm tạ!

Tín thác đời con nơi Lòng Chúa Xót Thương...

Lê Đức Hùng

LTX Chúa

 

Đ

 

 

Đại Dương Thương Xót

(Thánh Ca Tin Mừng, Rm. 5,8)

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (Không bè cho Nam, Phụ Họa)

- (3 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nữ Cao/Nam Trầm)

- (2 bè cho Nam)

Đại Dương Thương Xót tuôn trào thế trần. Chúa hãy xót thương tràn xuống Thiên Ân! Suối nước Thánh Thiêng rửa tâm hồn từ nơi Thánh Tâm rửa con sạch hồn nên tinh trắng thơm ngát thiên hương.

Những giọt Bảo Huyết từ Nương Long, Nương Long Cực Thánh nuôi sống hồn con được mạnh sức về Thiên Đường...

Nguyên Kha

LTX Chúa

Đến Với Lòng Thương Xót Chúa, Vers1

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nữ Cao/Nam Trầm)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Đến với Lòng Chúa Xót Thương con tìm được chốn tựa nương. Đến với Lòng Chúa Xót Thương con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào Lòng Chúa Xót Thương có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào Lòng Chúa Xót Thương. có cả một mùa xuân thiên đường.

Đến với Lòng Thương Xót Chúa bốn mùa Chúa đổ hồng ân. Cho con dự phần Tiệc Thánh. Dìu con về nguồn hạnh phúc. Đến với Lòng Thương Xót Chúa ân tình chan chứa đầy vơi. Xin dâng ngàn lời ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa bao la...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Đến Với Lòng Thương Xót Chúa, Vers2

- (2 bè cho Nam)

Đến với Lòng Chúa Xót Thương con tìm được chốn tựa nương. Đến với Lòng Chúa Xót Thương con hết lo âu bận vướng. Tin tưởng vào Lòng Chúa Xót Thương có Ngài hiểm nguy con coi thường. Phó thác vào Lòng Chúa Xót Thương có cả một mùa xuân thiên đường...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

 

H

 

 

Hãy Có Lòng Thương Xót

- (Không Bè)

- (2 bè)

Các con hãy có lòng thương xót như Cha là Đấng hằng thương xót.

Lòng thương xót của Cha tuôn đổ qua chính Con Một. Là Đức Giêsu Kitô, là Ngôi Lời Lòng Thương Xót...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

 

K

 

 

Khấn Nguyện

- (Song Ca Cho Nữ)

- (Song Ca) < Demo

- (Song Ca Cho Nữ) < Hát trên web

Dây đàn đã chùng rồi. Cung đàn lỗi nhịp rồi. Lời ca rã rời khi đời bão tố tả tơi. Con chẳng hát nổi lời. Tin cậy mến giữa đời. Con chẳng thể nào đáp trọn được lời xin vâng.

Lạy Thiên Chúa chí thánh từ nhân xin chạnh lòng thương. Đời con đó sóng gió ngả nghiêng đau thương vô lường. Xin đừng để con buông xuôi gục ngã. Đừng để con cách xa Tình Cha. Đừng để khổ đau bóp chết niềm tin...

Lê Đức Hùng

LTX Chúa

 

L

 

 

Lòng Thương Xót Chúa

- (Không Bè)

- (2 Bè Cho Nữ)

- (2 Bè Cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (Không Bè) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Ngợi ca Lòng Thương Xót Chúa đã ban tặng con. Hỡi trái tim từ nhân con tín thác nơi Ngài.

Chiều đồi núi Can-Vê năm nào Ngài chết treo thân. Thập Tự Ngài đã hiến dâng máu đào để cứu chuộc con. Và dòng suối yêu thương chan hòa từ trái tim Cha. Tuôn trào tẩy xóa đi bao lỗi tội tái sinh đời con.

Huyền Linh

LTX Chúa

Lòng Thương Xót Chúa

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

Giêsu ôi trái tim vô bờ. Giêsu con mến yêu tôn thờ. Giêsu sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào tình mến luôn dâng trào.

Lòng Thương Xót Chúa ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm mầu...

LM Thái Nguyên

LTX Chúa

Lòng Thương Xót Chúa 1

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (Không bè cho Nam, Phụ Họa)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nữ Cao/Nam Trầm)

- (3 bè cho Nam)

Lòng Thương Xót Chúa đã cho con đi vào kết hiệp. Bao yêu thương hôm nay Chúa sống trong con. Lòng dạt dào một niềm cảm mến vô biên. Vì sao con hững hờ? Tình yêu không bến bờ! Lòng Xót Thương nay tìm về Chúa ở cùng con.

Lòng Thương Xót Chúa đã biến đổi con nên một với Cha. Giờ phút linh thiêng Người đến thăm con để sống trong con từng phút giây...

Nguyễn Chánh

LTX Chúa

Lòng Thương Xót Chúa 3

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nữ Cao)

- (2 bè cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nữ Cao) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Khi con khẩn cầu Lòng Thương Xót của Chúa Chúa ơi. Khi con nhìn về quá khứ hiện tại cuộc sống của con. Con đây ngỡ ngàng vì ánh sáng Lòng Thương Xót Chúa. Đã dìu con bước đi dù trong khó nguy vì Chúa vẫn thương con.

Hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa bao la biển rộng suối nguồn hạnh phúc. Hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa con không lo sợ bão tố trần gian. Hãy đến với Lòng Thương Xót Chúa ánh sáng dịu kỳ chở che đời con. Hãy tín thác vào Lòng Thương Xót, Chúa sẽ cho con đi trong an bình...

Nguyễn Chánh

LTX Chúa

Lòng Thương Xót Chúa 4

- (Không Bè)

- (2 Bè Cho Nữ)

- (2 Bè Cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (Không Bè) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Ôi Máu và Nước từ Trái Tim Chúa Giêsu. Như mạch nguồn tình thương tuôn trào ra cho chúng con. Này con tin tưởng nơi Chúa. Con tin tưởng nơi Ngài. Con tin tưởng nơi Ngài.

Xin dâng những khó khăn. Xin dâng những khổ đau. Xin dâng những lo âu. Cuộc đời con xin Chúa xót thương.

Xin dâng những câu kinh. Cho nhân thế an bình. Yêu thương biết thứ tha. Được tìm thấy ơn Chúa xót thương...

Nguyễn Chánh

LTX Chúa

Lòng Thương Xót Chúa 5

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nữ Cao)

- (2 bè cho Nam Trầm)

- (2 bè cho Nam)

- (Song Ca 2 bè cho Nữ)

- (Song Ca 2 bè cho Nữ Cao)

- (Song Ca) < Demo

- (SC 2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nữ Cao) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Lòng Thương Xót Chúa đem con trở về sống trong tình Chúa. Lòng Thương Xót Chúa biển rộng lai láng yêu thưong. Bước con đi dẫu gian nguy, có lo chi dù đời khó nhọc. Vì Lòng Thương Xót Chúa chính trái tim Cha đem con trở về.

Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu con tín thác nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu con tin tưởng nơi Ngài. Lạy Chúa Giêsu con tín thác nơi Ngài.

Lòng Thương Xót Chúa yêu thương đổ tràn rửa sạch tội lỗi. Lòng Thương Xót Chúa đây nguồn hạnh phúc vô biên. Khắp muôn dân, hãy nghe theo, tiếng yêu thương lời Ngài kêu mời. Này là nơi hạnh phúc Chúa xót thương con yêu con đời đời...

Nguyễn Chánh

LTX Chúa

Lòng Thương Xót Của Chúa

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

Lòng yêu thương của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Là ưu phẩm cao cả nhất của Người. Là mầu nhiệm không hiểu thấu trong đời. Phát xuất từ Ba Ngôi Cực Thánh.

Lòng Thương Xót Của Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Là nguồn ban sự sống và phúc lộc Là suối nguồn phép lạ quá mênh mông. Phát xuất từ Thánh Tâm Giêsu...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Thánh Tâm

 

M

 

 

Máu Và Nước

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

Máu và Nước đã tuôn trào từ mạch suối yêu thương. Và mở ra cho trần thế con đường. Hãy cùng đến với Lòng Chúa Xót Thương! Ngài dìu đưa vào hạnh phúc thiên đường...

Ai tin tưởng và cậy trông nơi Chúa đã bao giờ phải thất vọng về không? ...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

 

N

 

 

Nguồn Mạch Thương Xót

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

Kính lạy Máu và Nước đã trào tuôn từ Thánh Tâm Chúa Giêsu như Nguồn Mạch Thương Xót chúng con. Con xin tín thác nơi Ngài! Con xin tín thác nơi Ngài!

Tình của Chúa ngọt ngào hơn mật ong. Tình Thương Chúa cao vời hơn Thái Sơn...

Nguyên Kha

LTX Chúa

Nơi Tim Cha

- (Không Bè)

- (Không Bè) < Demo

- (Không Bè) < Hát trên web

Đoàn con tha thiết đến khấn nơi Trái Tim Cha. Lời Cha nhắn mời bao la thiết tha trìu mến. Lòng con ước mong được gần Tim Cha yêu mến. Lánh xa cuộc đời bao nhiêu phiền não xót xa.

Dẩu không xứng đáng đến với Cha cả cao sang. Lời Cha nhắn mời linh hồn dám đâu từ chối...

Tác Giả: Chưa Rõ

Thánh Tâm

 

T

 

 

Tha Thứ Chữa Lành, Vers1

- (Không bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

Xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành nhận chìm con vào Lòng Chúa Xót Thương...

Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin.

Bao nỗi khổ đêm ngày xâu xé tật bệnh và u buồn khóc than...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Tha Thứ Chữa Lành, Vers2

- (Không bè cho Nam)

- (2 bè cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Xin dâng lên Lòng Thương Xót Chúa những vết thương tâm hồn chúng con. Xin Chúa thương tha thứ chữa lành nhận chìm con vào Lòng Chúa Xót Thương...

Bao nghi ngờ xúc phạm tình yêu và nhiều lần chối bỏ đức tin.

Bao nỗi khổ đêm ngày xâu xé tật bệnh và u buồn khóc than...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Thánh Tâm Chúa Yêu Con

- (Không Bè)

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (Không bè cho Nam, Phụ Họa)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

Xin Trái Tim Chúa yêu con, cho con yêu người như Chúa. Xin Trái Tim Chúa bên con, khi con đắng cay khổ đau. Xin yêu bằng Trái Tim Cha, dẫu tình đời quá xót xa...

LM Nguyễn Văn Tuyên

Thánh Tâm

Sám Hối

Thánh Tâm Hiền Diệu

- (Không bè)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

Thánh Tâm êm ái dịu dàng, tình thương như mật tràn lan. Thánh Tâm như cửa Thiên Đàng, mời con vào nơi ánh sáng. Thánh Tâm như suối tuôn tràn, hằng nuôi muôn người dương thế. Trên bước đường đời khó khăn, đêm tối bọc vây tháng năm...

Nguyễn Lý

Thánh Tâm

Thiên Chúa Giàu Lòng Thương Xót

(Thánh Ca Tin Mừng, Eph. 2,4...)

- (Không Bè)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

Bởi lòng yêu mến lớn lao Người đã yêu ta biết bao đang khi ta còn trong cõi chết. Ta còn trong cõi chết trong các đam mê yếu đuối tội tình.

Người đã cho ta tái sinh và cùng được sống hiển vinh với Đức KiTô Người Con Chí Thánh. Ấy Người Con Chí Thánh do bởi nguồn ơn chan chứa nghĩa tình...

LM Ân Đức

LTX Chúa

TC Tin Mừng

Tín Thác

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

Sao con có thể nói về Lòng Thương Xót của Chúa? Sao con có thể làm chứng cho Lòng Thương Xót ấy? Khi người thân con vẫn ngày ngày chìm trong đớn đau. Dẫu bao nhiêu lần con chạy đến van xin cầu khấn...

Lê Đức Hùng

LTX Chúa

Tin Tưởng Và Phó Thác, Vers1

- (Không bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nữ)

Lòng Thương Xót Chúa bao la.

Dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi! Cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán chường. Con tìm được đâu chốn tựa nương ngoài lòng từ ái Chúa xót thương?

Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa xót thương...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Tin Tưởng Và Phó Thác, Vers2

- (2 bè cho Nam)

Lòng Thương Xót Chúa bao la.

Dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi! Cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán chường. Con tìm được đâu chốn tựa nương ngoài lòng từ ái Chúa xót thương?

Về đây con gặp được nơi Chúa là nguồn hạnh phúc và an vui. Về đây tin tưởng và phó thác vào lòng từ ái Chúa xót thương...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

Tình Yêu Cứu Thoát

- (2 Bè)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè) < Hát trên web

Ai đang đòi ném đá con? Ai đang chờ kết liễu con? Ai đang muốn con phải chết khi con ngã sa lầm lỡ? Sao Chúa chẳng lên án con? Sao Chúa lại cứu thoát con? Sao Chúa muốn con được sống và muốn con xa tội tình? ..

Ý Vũ

LTX Chúa

Tôn Vinh Lòng Thương Xót Chúa

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nam)

- (Song Ca 2 bè cho Nữ)

- (Song Ca 2 bè cho Nam)

- (Song Ca) < Demo

- (SC 2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

- (SC 2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Con xin tôn vinh Lòng Thương Xót Chúa thật lớn lao. Lớn hơn muôn ngàn tội lỗi của con và nhân loại. Con xin tín thác Lòng Thương Xót Chúa mãi muôn đời. Con xin tín thác Lạy Chúa Giêsu! Chúa con ơi!

Lòng Thương Xót Chúa tuôn trào từ lòng Chúa Cha. Mầu nhiệm khôn thấu: Tình yêu Ba Ngôi Cực Thánh. Là nguồn khởi nguyên mầm sống và muôn phúc lành. Lòng Thương Xót Chúa bao trùm toàn thể nhân loại...

Pm. Cao Huy Hoàng

LTX Chúa

Trái Tim Chúa Giêsu, sửa lại 12.4.15

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Vì yêu thế gian Trái Tim Chúa đã nát tan. Tình yêu khôn ví: Chúa xuống dương gian vì yêu, Chúa hiến thân cho người yêu.

Trái tim Chúa Giêsu ôi nguồn xót thương vô bờ. Luôn tràn ơn thứ tha dẫu cho lòng con nhơ uế. Trái tim Chúa Giêsu nơi con ký thác đời con. Con sẽ không hề thất vọng vì ơn thứ tha vô ngần...

Pm. Cao Huy Hoàng

LTX Chúa

Thánh Tâm

Trong Trái Tim Chúa Yêu

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

- (3 Bè) < Demo

- (3 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (3 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Trong Trái Tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi.

Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi. Trái tim con trong Trái Tim Người. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, là tình con trong khối tình Người...

PhanXiCô

Thánh Tâm

 

V

 

 

Về Bên Lòng Thương Xót Chúa

- (Không Bè)

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

Về bên Lòng Thương Xót Chúa con gặp đươc Chúa của Lòng Xót Thương. Gần bên Chúa của tình thương nghe lòng tràn vui tâm hồn phơi phới...

Chúa ơi! Chúa của Lòng Xót Thương! Thứ tha dẫn về đường nẻo ngay. Xót thương con đây, tẩy con trong Máu Thánh Ngài. Vác con trên vai, dìu con qua những chông gai...

Lm. Vũ Đức Hiệp

LTX Chúa

 

X

 

 

Xin Đổi Thay Trái Tim Con

- (Song Ca Cho Nữ Thấp)

- (2 Bè Cho Nữ Thấp)

- (Song Ca Cho Nữ)

- (2 Bè Cho Nữ)

- (Song Ca Cho Nam)

- (2 Bè Cho Nam)

- (Song Ca) < Demo

- (SC Cho Nữ Thấp) < Hát trên web

- (Song Ca Cho Nữ) < Hát trên web

- (Song Ca Cho Nam) < Hát trên web

Với đôi tay này đã bao lần con nâng niu yêu thương rước Chúa. Cũng đôi tay này đã bao lần con hững hờ từ chối anh em.

Với đôi tay này đã bao nhiêu lần con Làm Dấu tuyên xưng niềm tin. Nhưng cũng đôi tay này trắng đen nhọc nhằn con đã từng: Phản chứng niềm tin.

Cuộc đời con mãi ngả nghiêng giữa hai bờ phù du vĩnh hằng. Cuộc đời con mãi giằng co giữa hai chiều bao dung chấp nhất. Chúa ơi! Mong Chúa ở bên con. Giúp con luôn biết chọn yêu thương. Sống niềm tin sống vị tha. Xin Người đổi thay trái tim con...

Lê Đức Hùng

LTX Chúa

Sám Hối

       

Tình Ca & Các thể loại khác Xin Bấm Vô Đây!

 

 

Trở Về Đầu Trang