Lm. Thành Tâm

Trở Về Trang Trước

 

 

Tên Bài Hát Câu Đầu

Tác Giả

Loại
 

A

   

Ave Maria

- (2 bè)

Xin hát dâng Mẹ lời chào xưa khi Thiên Sứ loan tin..

LM Thành Tâm

Đức Mẹ

 

C

 

 

Chúa Đã Sinh Ra

- (Không Bè)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

Chúa đã giáng trần. Alleluja! Đến mặc xác phàm. Alleluja! Chúa đã sinh ra. Alleluja!

LM Thành Tâm

Thánh Ca Noel

Chúa Thương Cứu Độ

(Thánh Ca Tin Mừng, Rm. 5,8)

- (Không bè cho Nữ, Phụ Họa)

- (0 bè cho Nữ Cao/Nam Trầm, Phụ H)

- (Không bè cho Nam, Phụ Họa)

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nữ Cao/Nam Trầm)

- (3 bè cho Nam)

Ta hãy gẫm suy tình yêu của Chúa! Tình Chúa ôi thẳm sâu trời biển bao la. Ngay khi lúc ta còn là tội nhân thì Chúa, Chúa đã chết, Ngài chết cho ta.

Nay khi chúng ta được thương giải án, nhờ máu Chúa đổ xuống mở khai nguồn ơn. Đâu tội lỗi rắc gieo khổ đau lan tràn, ở đó ân sủng chứa chan vô vàn.

Xưa ta bước đi lạc loài từ chốn mịt mờ, không nơi náu thân phiêu bạt rày đây mai đó...

LM Thành Tâm

LTX Chúa

TC Tin Mừng

 

D

 

 

Diễm Tình Ca 3

- (2 Bè cho Nữ)

- (2 Bè cho Nam)

Chiều hôm nao tiếng hát bay cao. Quỳ bên nhau trước Đấng Tối Cao, hứa yêu nhau trao câu thề: chung sống trọn đời.

Rồi mai đây kiếp sống có đôi, đời buồn vui mãi mãi bên nhau, khấn xin Mẹ thương dắt dìu tình yêu dâng cao...

LM Thành Tâm

Đức Mẹ

(Hôn Phối)

 

G

 

 

Giêsu Giêsu, Vers1

(Thánh Ca Tin Mừng, Cor. 2,2)

(Được làm theo yêu cầu của S@yNh@c)

- (Không Bè)

- (3 Bè)

Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo. Con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi. Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.

Giêsu! Giêsu! Vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau. Thập giá ngất cao chiều nao...

LM Thành Tâm

Mùa Chay

Suy Tôn Thánh Giá

Giêsu Giêsu, Vers2

(Thánh Ca Tin Mừng, Cor. 2,2)

- (Không Bè)

- (3 Bè)

Nhìn thập giá ngất cao Giêsu chịu treo. Con ngẫm suy sao Chúa yêu con làm chi. Kìa trên thiên quốc cõi phúc vinh quang nào thiếu đâu, mà đến đây chung cùng chia sẻ kiếp người.

Giêsu! Giêsu! Vì sao Ngài hy sinh chết? Chết treo khổ đau. Thập giá ngất cao chiều nao...

LM Thành Tâm

Mùa Chay

Suy Tôn Thánh Giá

 

H

 

 

Hãy Yêu Thương Nhau, Tango

- (3 Bè cho Nữ)

- (3 Bè cho Nam)

- (3 Bè) < Demo

- (3 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (3 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Một chiều năm xưa giữa bữa tiệc vui, thì thầm bên tai Chúa nói biệt ly: Này đoàn con ơi chớ hãi sợ chi! Ta sẽ ra đi nhưng ta lại tới.

Về cùng Cha Ta Ðấng đã gọi Ta. Một thời gian thôi chẳng có là bao. Vì này Ta đi lo cho các ngươi. Dọn chỗ các ngươi bên Ta sau này.

LM Thành Tâm

Phục Sinh

(Thăng Thiên)

 

K

 

 

Ký Thác Cho Chúa

(Được làm theo yêu cầu của KhucCamTa và S@yNh@c)

- (Không Bè)

- (3 Bè cho Nữ)

- (3 Bè cho Nữ Cao / Nam Trầm)

- (3 Bè cho Nam)

Hãy tin tưởng vào Chúa! Hãy lo làm điều thiện thì sẽ được ở trong đất nước và được sống yên lành...

Bạn hãy ký thác đường đời cho Chúa. Và Chúa chính Chúa Người sẽ ra tay...

Hãy nguôi cơn giận bỏ đi gay gắt! Chớ mãi hận thù mà thành bất lương. Vì phường gian ác sẽ mau tiêu diệt. Còn ai hiền lương thì Chúa ban bình an...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

Sám Hối

 

L

 

 

Làm Sao Dám Mơ, Tango

- (3 Bè cho Nữ)

- (3 Bè cho Nam)

Làm sao dám mơ rằng có: một tình yêu sẽ không phai nhòa, một mùa xuân không tàn úa, một người yêu không hay hững hờ...

Mừng vui lên anh ơi! Chúa cứu tinh nhân trần đã sống lại thật rồi loan báo tin vui...

LM Thành Tâm

Phục Sinh

Lời Chúa

(Được làm theo yêu cầu của TiCoNuongg)

- (Không Bè)

- (2 Bè cho Nữ)

- (2 Bè cho Nam)

- (Hợp Xướng 4 bè cho Nữ)

- (Hợp Xướng 4 bè cho Nam)

- (HX cho Nam) < Demo

- (HX cho Nữ) < Hát trên web

- (HX cho Nam) < Hát trên web

Al le lu ja! Lời Chúa dẫn soi con đường đi.

Al le lu ja! Lời Chúa khác chi như giòng suối.

Al le lu ja! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe yêu mến gẫm suy lời luôn.

Cứu Chúa Chí Nhân xin phán con đây nghe lời Chúa Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan.

Lời Ngài truyền ban, bình an hồn con sẽ chan hòa
Cất tiếng hát ca tình thương bao la...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

 

M

 

 

Maranatha

(Kh, 22:20)

- (Không Bè)

- (2 Bè cho Nữ)

- (2 Bè cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè cho Nam) < Hát trên web

Ma-ra-na-tha! Ngài ơi hãy đến! Ngài đến mau đi! Trần gian trông ngóng Ngài đến viếng thăm. Ban ơn thứ tha vì đời tội lỗi. Ma-ra-na-tha! Từ trên cao đó Ngài ơi có thấu tiếng con kêu cầu. Xin cho dương thế người biết thương nhau.

Trong lúc tươi vui bình an xin tạ ơn Ngài muôn kiếp. Trong lúc lo âu buồn phiền cầu Ngài thương ban ơn giúp.

Cho kẻ khổ đau lầm than xin Ngài mang lại no ấm. Cho kẻ tha phương lạc loài được về quê hương tươi sáng...

Lm. Thành Tâm

Thánh Ca Mùa Vọng

TC Tin Mừng

Mẹ Đầy Ơn Phúc

(Được làm theo yêu cầu của S@yNh@c)

- (Không Bè)

- (2 Bè cho Nữ)

- (2 Bè cho Nam)

Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc, đời đời diễm phúc, Chúa ở cùng Mẹ. Hỡi Mẹ Đầy Ơn Phúc, là người diễm phúc đã sinh Con Chúa Trời...

LM Thành Tâm

Đức Mẹ

Mẹ Hằng Cứu Giúp

(Được làm theo yêu cầu của S@yNh@c)

- (Không Bè cho Nữ)

- (Không Bè cho Nam)

- (3 Bè cho Nữ)

- (3 Bè cho Nam)

- (Song Ca Không Bè cho Nữ)

- (Song Ca Không Bè cho Nam)

- (Song Ca 3 Bè cho Nữ)

- (Song Ca 3 Bè cho Nam)

Lạy Mẹ Maria khi Sứ Thiên chào kính, Mẹ đã thưa với Ngài những gì?...

Xin cứu giúp chúng con trong những lúc hoang mang. Xin giữ vững chúng con trọn niềm trung hiếu ...

Mẹ Hằng Cứu Giúp, tước danh Mẹ khiến con thêm trông cậy. Mẹ ơi cứu giúp! Chúng con chạy đến bên Mẹ đây...

LM Thành Tâm

Đức Mẹ

Mừng Khen Gia Vê, Vers1

(Magnificat, Lc 1,46-55)

- (Không Bè)

Hồn tôi hân hoan vui sướng hát khen Danh Ngài vì Ngài thương tôi. Ngài thương thi ân giáng phúc xuống cho phận hèn là người tôi tớ...

Hồn tôi hân hoan hân hoan mừng hát. Vì Danh Gia-vê, Gia-vê là Thánh. Ngài không thương ai kiêu căng giầu có, nhưng ai khiêm nhu nghèo khó Chúa dủ tình xót thương.

LM Thành Tâm

Đức Mẹ

TC Tin Mừng

 

N

 

 

Nhìn Lên Ảnh Mẹ

(Được làm theo yêu cầu của S@yNh@c)

- (Không bè cho Nữ)

- (Không bè cho Nam)

- (Hợp Xướng cho Nữ)

- (Hợp Xướng cho Nam)

Nhìn lên ảnh Mẹ, tay bồng Giêsu, con như chợt thấy một trời yêu thương bao la hạnh phúc...

Ôi! Mẹ Maria! Mẹ đáng kính yêu! Mẹ đang ở đó, ánh mắt dịu hiền, chờ con chạy đến để Mẹ ủi an, để Mẹ chở che...

LM Thành Tâm

Đức Mẹ

Noël! Noël!

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

Vì Người đã hứa Dân Chúa khi xưa trung kiên đợi chờ. Chờ ngày Thiên Chúa thương xót gia ân ban cho trần thế. Người Con Cứu Tinh giải thoát chúng sinh khỏi ách tội tình. Chúa Con ra đời: Tình thương Chúa Trời bao la...

LM Thành Tâm

Thánh Ca Noël

 

S

 

 

Sống Cho Người Yêu

- (2 bè cho Nữ)

- (2 bè cho Nam)

- (Song Ca 2 bè cho Nữ)

- (Song Ca 2 bè cho Nam)

Từ ngàn xưa Chúa thương con người, Người cho sống có đôi. Ðời chỉ đâu sống riêng cho mình, mà không nghĩ đến ai.

Ngài đã chết hiến thân hôm nào, vì Ngài mong anh hãy sống. Biết sống xứng đáng cho người anh yêu hôm nay trong tình yêu thương tha nhân suốt cuộc đời...

LM Thành Tâm

Hôn Phối

 

T

 

 

Tâm Tình Ca 1

- (Không Bè)

- (2 Bè cho Nữ)

- (2 Bè cho Nam)

- (2 bè cho Nam) < Demo

- (2 bè cho Nữ) < Hát trên web

- (2 bè cho Nam) < Hát trên web

Xin cho con quên đi bao nhiêu gian truân ngày buồn đưa tới. Xin cho con luôn luôn bao dung yêu thương người đời gian dối. Vì Chúa đã chết cho tội con rồi. Vì Chúa đã thứ tha tội con. Tình Chúa ủ ấp tâm hồn con hoài cho dù thời gian trôi theo năm tháng.

Ngài ơi! Xin nghe đây câu hát tri ân Ngài. Tình thương bao la thay như trời biển khơi. Ngài ơi! Tin con đi con yêu mến Ngài. Tình con tuy phôi pha nhưng chân thành thiết tha...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

Tâm Tình Ca 2

- (3 Bè cho Nữ)

- (3 Bè cho Nam)

- (3 bè cho Nữ) < Demo

- (3 bè cho Nữ) < Hát trên web

- (3 bè cho Nam) < Hát trên web

Lạy Ngài nơi vực thẳm con kêu khấn đến Ngài Giờ này ôi buồn chán, con mong thấy bóng Ngài. Giêsu Chúa con ơi! Xin nghe tiếng con van nài. Qua đi giây phút này con buồn Ngài.

Tình Ngài là sương mát trong cơn sốt mê man. Tình Ngài vầng trăng sáng đêm khuya những khi đau buồn. Xin thương chớ chấp tội. Con đây dẫu ơ hờ, nhiều gian dối, nhưng vững lòng cậy trông...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

Sám Hối

Tâm Tình Ca 3, Rhumba

- (3 Bè cho Nữ)

- (3 Bè cho Nam)

Chúa hãy cho con con tim của Chúa. Để biết yêu thương anh em thật nhiều, biết thứ tha ngay cho ai lầm lỗi, như xưa hôm nào Ngài đã trăn trối.

Nhưng Chúa hỡi! Chúa ơi! Con xin chịu lỗi: Cố gắng bao phen nhưng chưa được gì, Cố sống noi theo gương xưa Thập Giá, để biết yêu người dù người chẳng yêu...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

Sám Hối

Thánh Thần Hãy Đến

- (2 Bè)

Thánh Thần khấn xin ngự đến! Hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới...

LM Thành Tâm

Chúa Thánh Thần

Theo Chúa, Vers1

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

- (4 Bè cho Nữ)

- (4 Bè cho Nam)

Này Chúa hỡi! Con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

Tận Hiến

Theo Chúa, Vers2

- (3 bè cho Nữ)

- (3 bè cho Nam)

- (Song Ca cho Nữ)

Này Chúa hỡi! Con nguyện xin yêu Chúa chẳng khi ngơi. Dù gian truân con nguyện xin theo Chúa suốt đường đời...

LM Thành Tâm

Ca Nguyện

Tận Hiến

 

V

 

 

Vào Đời

- (4 Bè cho Nữ)

- (4 Bè cho Nam)

Ngày ấy Chúa cất tiếng gọi khắp nơi. Ngày ấy Chúa dẫn lối đi vào đời. Ngài muốn hết thế giới được đón nghe loan tin vui, cùng nắm tay chung xây trời đất mới...

LM Thành Tâm

Vào Đời

Vì Xưa Ta Đói

(Cảm Hứng theo Mt 25,35)

- (Không Bè)

- (2 Bè Cho Nữ)

- (2 Bè Cho Nam)

- (2 Bè) < Demo

- (2 Bè Cho Nữ) < Hát trên web

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

Xin cho con tim tôi luôn luôn rộng mở, đem yêu thương an vui cho ai cần tới. Cho đôi môi tôi luôn xinh tươi chào đón, biết ủi an ai đang u sầu.

Xin cho đôi tay tôi luôn luôn rộng mở, chia cơm ngon canh thơm cho ai nghèo đói. Cho đôi chân tôi luôn mau mau tìm tới giúp ai đang lao nhọc khó nguy.

Rồi chiều nào đi trên phố thấy ông lão ăn xin già nua. Chìa tay xin tôi thương xót thế tôi vẫn đang tâm làm ngơ...

Lm. Thành Tâm

Vào Đời

 

X

 

 

Xin Tri Ân

- (2 Bè cho Nam)

- (Song Ca 2 Bè Cho Nữ)

- (Song Ca 2 Bè Cho Nam)

- (Song Ca) < Demo

- (2 Bè Cho Nam) < Hát trên web

- (Song Ca Cho Nữ) < Hát trên web

- (SCa Cho Nam) < Hát trên web

Chúa con ơi! Con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Ban cho người niềm vui phúc thiên thai. Cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày.

Xin tri ân! Xin tri ân! Con cám ơn Ngài. Yêu thương con, Yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương...

Lm. Thành Tâm

Vinh Tụng Ca

       

 

 

Trở Về Đầu Trang